Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

LHBTI+ groepswonen informatiebijeenkomsten

LHBTI+ groepswonen

Op 21 januari 2021 heeft de Haagse Gemeenteraad de motie “Onderzoek naar woonvormen queer ouderen” aangenomen. Daarbij is aan het College van B & W verzocht om, samen met queer belangenorganisaties, te onderzoeken:

  • op welke manier er behoefte is aan deze vorm van wonen;
  • te bezien wat nodig is om dit mogelijk te maken
  • de Raad hierover te informeren.

Het door de Gemeente in 2018 ingestelde Centrum Groepswonen (https://www.centrumgroepswonen.nl) heeft na de bovengenoemde motie overleg gevoerd met Gemeentelijk Domeinmedewerker Emancipatie/Queer, Bi van Guine, in het kader van het Actieprogramma “Queer in Den Haag: veilig, zichtbaar en geaccepteerd 2020-2022“.

Centrum Groepswonen roept allen op die geïnteresseerd zijn in LHBT+ groepswonen, om zich te registreren: www.centrumgroepswonen.nl/inschrijfformulier.html

Er zijn bij voornoemd Centrum voor de komende maanden informatiebijeenkomsten gepland, waar de ins and outs van groepswonen worden besproken.

Mooi voorbeeld en uniek in Nederland: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/16/elke-lhbter-zou-zich-af-moeten-vragen-hoe-wil-ik-oud-worden-a4054844

Gepubliceerd:
31 augustus 2021
Categorie:
Ouderen, woongroep
Tags: