Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Afscheid van Ton van Zeeland & Laura Kooke

Ton van Zeeland & Laura Kooke

Ton van Zeeland, secretaris van COC Haaglanden is om persoonlijke redenen teruggetreden uit zijn functie.
De werkzaamheden voor COC Haaglanden waren helaas niet meer te verenigen met zijn veranderde persoonlijke situatie.
Hoewel slechts kort bij COC Haaglanden zullen we hem missen als een van de aanjagers achter vernieuwing, transparantie en integriteit.
Het was een lastige periode waarin hij aantrad en we zijn hem daarom extra dankbaar dat hij deze periode bij ons is geweest als secretaris.
We wensen hem alle goeds toe en hopen Ton weer te zien als deelnemer of gast in ons pand en bij COC Haaglanden.

Laura Kooke

Per 1 maart hebben we ook afscheid genomen van Laura Kooke, na een samenwerking van meer dan drie jaar. Als coördinator van GSA (Gender & Sexuality Alliance) heeft zij verschillende scholen in de regio ondersteund bij het opzetten van hun eigen leerlingennetwerk, het organiseren van Paarse Vrijdag en het creëren van een veiligere schoolomgeving. Ook namens de leerlingen die dankzij Laura een mooiere schooltijd hebben: Bedankt voor je inzet! We wensen Laura veel plezier in haar nieuwe baan en hopen haar nog vaak te zien als vrijwilliger in het team Voorlichters.

Our secretary, Ton van Zeeland, has resigned from his position due to personal circumstances. His work for COC Haaglanden could unfortunately no longer be combined with the changes in his personal circumstances. While Ton was only briefly at COC Haaglanden, we will miss him as one of the driving forces behind innovation, transparency and integrity. He started during a difficult period, which makes us extra thankful for the work he did as our secretary during this period. We wish him all the best and hope to see Ton soon as a participant or guest in our building and at COC Haaglanden.

Laura Kooke

As of the 1st of March, we have said goodbye to Laura Kooke. After working with us for over three years, among others as our coordinator for Gender and Sexuality Alliances,
She has supported many schools in the region in setting up their own student support network and organizing Purple Fridays. Laura helped create a safer school environment. On behalf of the students who are enjoying their time at school just a little bit more: thank you for your work! We wish Laura all the best in her new job and hope to see her again as a volunteer in the voorlichting department.

Gepubliceerd:
13 maart 2021
Categorie:
Vereniging
Tags: