Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Voorlichter m/v/x

Omschrijving van de werkgroep

Team Voorlichting van COC Haaglanden bestaat uit ongeveer 20 vrijwilligers. Wij zijn een enthousiast en divers team waarbij er naast voorlichtingen, trainingen en de meetings ook ruimte is voor teambuilding en gezelligheid. De voorlichters hebben allemaal affiniteit met seksuele en genderdiversiteit, waardoor zij deze onderwerpen vanuit persoonlijke ervaring kunnen bespreken. Team Voorlichting COC Haaglanden geeft gastlessen over seksuele en genderdiversiteit op scholen het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Functieomschrijving

Iedereen die namens Team Voorlichting van COC Haaglanden voorlichting op scholen geeft, heeft een eigen verhaal en eigen ervaringen met betrekking tot seksuele en genderdiversiteit. Jouw eigen verhaal vormt daarom een belangrijke basis van de voorlichting en geeft leerlingen de mogelijkheid om vragen te stellen. De voorlichting wordt zo interactief mogelijk gegeven waarbij je verschillende middelen inzet. Dit varieert van een kringgesprek tot een stellingenspel. Ook maak je gebruik van audiovisueel materiaal zoals filmpjes. Actieve deelname en betrokkenheid van de leerlingen staat hierbij voorop. Je stimuleert leerlingen om kritisch naar hun eigen en elkaars opvattingen te kijken en hierover het gesprek aan te gaan. Thema’s als seksualiteit, geloof, liefde, discriminatie en vooroordelen komen aan bod. Voorlichters streven naar het creëren van een open sfeer waarbij ieders mening er mag zijn en er geen meningen worden opgedrongen. Samen met een andere voorlichter bereid je de gastles voor en sta je voor de groep.  De voorlichting wordt op maat gemaakt doordat je werkvormen inzet die aansluiten bij de groep, afhankelijk van wat er in de groep leeft. Geen groep is hetzelfde en dus is ook iedere voorlichting weer anders.  

Wij werken voortdurend aan de kwaliteit van onze voorlichtingen. Startende voorlichters krijgen een basistraining, die wordt verzorgd vanuit COC Nederland. Daarnaast organiseren we meetings voor de voorlichters door het jaar heen. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen we onze ervaringen uit en ontwikkelen we onze kennis over diverse relevante onderwerpen. 

Functie-eisen / competenties

Je bent vertrouwd met het geven van presentaties voor groepen. Je bent in staat om jouw eigen ervaringen met seksuele en genderdiversiteit met anderen te delen. Je vindt het leuk en interessant om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan.

Je bent minimaal 1 dagdeel per maand beschikbaar op maandag tot en met vrijdag tijdens schooltijden. Daarnaast ben je 1 avond in de 6 tot 8 weken aanwezig op de voorlichtingsmeeting, die wordt gehouden bij COC Haaglanden. Wij verwachten dat je je minimaal 1 jaar verbindt aan het voorlichtingsteam. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is verplicht en wordt door het COC aangevraagd. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Wat krijg je ervoor terug?

Je werkt in een enthousiast team
Je krijgt een vrijwilligerscontract
Je bent verzekerd tijdens het werken bij het COC
Aantal keer per jaar zijn er vrijwilligersevenementen
Je krijgt veel waardering en dankbaarheid van de groep
Wij bieden veiligheid en hebben daar een protocol voor

Interesse?

Interesse in voorlichter worden? Mail voor meer informatie naar voorlichting@cochaaglanden.nl of kijk hier.

Gepubliceerd:
10 mei 2020
Categorie:
Vacatures, Voorlichting
Tags: