Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vacature voorzitter COC Haaglanden

Het COC Haaglanden heeft een vacature voor een voorzitter en vicevoorzitter. De voorzitter is een van de bestuurlijke pijlers en vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging.

De voorzitter coördineert de werkzaamheden binnen de vereniging en is het gezicht naar buiten toe. Het verwachte tijdsbeslag is ongeveer 8 tot 12 uur (variabel) in de week. De taken van de vicevoorzitter kunnen bijna gelijk zijn. De vicevoorzitter heeft o.a. als taak om de voorzitter zo goed mogelijk te ondersteunen. De voorzitter en vicevoorzitter werken daarom nauw samen, zodat dit soort overdrachten vloeiend kunnen verlopen. Verantwoordelijkheden van de voorzitter en vicevoorzitter kunnen onderling gewijzigd worden naar aanleiding van hun persoonlijke voorkeur en afhangend van de samenwerking

tussen voorzitter en vicevoorzitter.

Daarbij horen de volgende activiteiten:

 • Voorzitten van bestuursvergaderingen
 • Voorzitten van de Algemene Ledenvergadering
 • Eindverantwoordelijkheid dragen voor het opstellen van jaarplannen en de presentatie daarvan
 • Contactpersoon voor de gemeenten in de regio
 • Contactpersoon voor pers, politie en samenwerkingspartners
 • Eindverantwoordelijkheid dragen voor de missie en visie alsmede het meerjarenplan
 • Het uitdragen van de missie / visie van COC Haaglanden naar interne en externe partijen
 • Verantwoordelijk voor de professionele krachten in dienst bij de vereniging
 • Deelname aan sollicitatiegesprekken
 • Leveren van speeches bij officiële gelegenheden van of namens COC Haaglanden
 • Samen met de penningmeester bij subsidieverstrekkers onderhandelingen voeren over budgetten

Wij vragen:

 • HBO werk- en denkniveau
 • Ervaring met besturen, bij voorkeur in de rol van voorzitter
 • Ervaring in het werken met vrijwilligers
 • Affiniteit met de doelgroepen van COC Haaglanden
 • Een inclusieve houding ten aanzien van mensen met een grote diversiteit aan achtergronden
 • Bij voorkeur woonachtig in de regio Den Haag
 • Enige (aantoonbare) ervaring met financiën/budgetten

Benodigde competenties:

 • Communicatieve (in woord en schrift) en sociale vaardigheden
 • Analytisch vermogen
 • Leidinggeven
 • Besluitvaardigheid
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Stressbestendigheid
 • Netwerker en bruggenbouwer
 • Dienend leiderschap
 • Proactieve houding

Wij bieden:

 • Grote mate van zelfstandigheid
 • Uitdagende werkomgeving met een betrokken team van vrijwilligers (bestuur, coördinatoren), leden en professionals
 • Breed netwerk binnen de LHBTI – gemeenschap en partnerorganisaties / -instellingen
 • Waardering vanuit de vereniging voor je inzet

COC Haaglanden

De vereniging dient een algemeen belang en heeft als doel: het streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het COC Haaglanden is een vrijwilligersorganisatie, maar heeft voor een aantal taken professionele krachten in dienst.

Heb je belangstelling voor de vacature, stuur dan je CV en motivatiebrief voor 7 december a.s. naar secretaris@cochaaglanden.nl. Je kunt ook mailen voor meer informatie.

Gepubliceerd:
17 november 2020
Categorie:
Vacatures
Tags: