Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Hulpverlening

Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden

(english text below)

Heb je hulp nodig? Wil je advies? Ervaar je dilemma’s rondom je seksuele- of gender identiteit? Onzekerheid, geheimhouding, acceptatieproblemen, negatieve reacties, angst voor uitsluiting of geweld kunnen enorm veel impact hebben op het dagelijks leven en functioneren.

Ben je ouder van een kind met een dergelijke worsteling of ben je een kind van “roze ouders”? Wil je overleggen vanuit je rol als professional aangaande LHBTQI+ vragen?

Het werkterrein van het GMW COC Haaglanden omvat meerdere gebieden:

 • Hulpverlening voor iedereen die vragen heeft of problemen ondervindt rondom seksuele identiteit of rond gender beleving. Vragen kunnen gaan over acceptatieproblemen, coming out, coming in, cultuur & religie, discriminatie, (angst voor) uitsluiting of geweld, kinderwens, relatie, LHBTQI+ seksualiteit binnen een heterorelatie enz..  Ook partners, ouders of kinderen van LHBTQI+ ouders zijn welkom voor gesprek.
 • Er wordt kortdurende hulpverlening geboden in de vorm van individuele-, relatie en groepsgesprekken.
 • Je kunt ook anoniem contact opnemen met het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden via e-mail of telefoon. Indien je geen persoonsgegevens wilt geven, kun je dit aan de maatschappelijk werker melden.
 • Het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden is gebonden aan regels en wetgeving inzake privacy en vertrouwelijkheid en heeft geheimhoudingsplicht. De hulp is kosteloos. Voor groepen kan een geringe bijdrage worden gevraagd.
 • We bieden geen materiële en financiële hulpverlening. Hiervoor kun je contact opnemen met het Algemeen Maatschappelijk Werk in je wijk.
 • We werken samen met de opvangvoorzieningen binnen de Regio Haaglanden voor (bi-culturele) jongeren en volwassenen.
 • Hulp kan geboden worden in het Engels, of indien nodig met een tolk (overigens wel beperkt in verband met de kosten).
 • Informatie & Consultatie voor beroepsgroepen zoals onderwijs, justitie, maatschappelijke organisaties, vertrouwenspersonen, welzijn, geestelijk leiders, artsen en de gezondheidszorg.
 • Deskundigheidsbevordering binnen het domein van welzijn, geestelijke gezondheidszorg en onderwijs in de vorm van trainingen, workshops, lezingen en gastlessen.

Contact en aanmelding
Zoek je hulp, wil je verwijzen of heb je een andere vraag? Stuur bij voorkeur een e-mail naar mw@cochaaglanden.nl.  Wij beantwoorden je e-mail zo snel mogelijk. De mail komt direct binnen bij de maatschappelijk werkers zelf en wordt vertrouwelijk behandeld. Je kunt bellen op 070 – 3 644 888, waar je ook een boodschap kunt inspreken.

Je kunt je direct aanmelden via ons digitale aanmeldformulierWanneer je het prettig vindt, kun je ook alvast je verhaal opschrijven, zo kunnen we bij het eerste gesprek meteen aan de slag!

Voor afspraken kun je contact opnemen met onze maatschappelijk werkster Tika Stardust.

Tika is bereikbaar via email: tika@cochaaglanden.nl en per mobiel: 06-21985017. Tika is aanwezig op dinsdag- , woensdag- & donderdagmiddag en variabel. 

Crisis
Als je in een situatie van crisis verkeert, lees dan de folder “Stappenplan bij crisis rondom gender en seksualiteit“.

Adres
Maatschappelijk werk COC Haaglanden
Scheveningseveer 7
2514 HB Den Haag

Care and assistance, support

Specialised social work by COC Haaglanden, a welfare organisation for LGBTQI+ community and professionals.

Do you need help? Would you like to get some advise? Do you experience dilemmas concerning your sexual and/or gender identity? Insecurity, secrecy, acceptance problems, negative responses, fear for exclusion and/ or violence can have severe impact on your daily life and your general functioning.  Are you a parent with a child suffering with any of the above-mentioned conditions? Are your parents LGBTQI+? Would you like support in your profession dealing with LGBTIQ+ questions?

This specialized LGBTIQ+ welfare organisation offers a broad amount of services:

Support and welfare for anyone with questions, problems concerning sexual and/or gender identity and experience, acceptance problems, coming out, coming in, culture, religion, discrimination, (fear for) exclusion or violence, child wish, relationships, LGBTIQ+ issues within straight relationships etc. We also welcome for a conversation partners, parents and children of LGBTQI+ parents.

Support sessions of limited duration for individuals, couples, and groups.

 • You can remain anonymous when you contact our services via email or telephone. Do inform the social worker if you do not want to share your details. 

 • Our organization is bound to the Dutch laws on privacy, confidentiality and secrecy. Our help is free of charge. Groups are asked for a minimal contribution.

 • We do not provide any material of financial aid. However if you need this kind of assistance do contact general social work in your neighbourhood.
 • Help and advice can be made available in English, if necessary a translator can assist (limited due to the costs)
 • Information and consultation is on offer for professionals in all kinds of fields fi education, justice, ……,……., welfare, spiritual leaders, and medical professionals

 • Training, workshops, lectures and can also be provided for welfare organisations, mental health organisations, educational purposes.

Contact : Are you looking for help, do you want to refer someone, do you have a different question? Please email to mw@cochaaglanden.nl  (general) or Tika Stardust by email: tika@cochaaglanden.nl

We will try to answer your mail asap. Your mail will be treated with full confidentiality. Phone: 070 – 3 644 888.

You can also fill in the digital intakeform: digitale aanmeldformulier. If possible, write down your story: je verhaal opschrijven, so we can get started immediately!