Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

HPSD

Haags Platform Seksuele Diversiteit (HPSD)

“Iedere inwoner van Den Haag bejegent een medebewoner met respect. Daarbij mag ieder zichzelf kunnen zijn, ongeacht zijn/haar etnische afkomst, gender, leeftijd, geloofsovertuiging en seksuele oriëntatie”.

Den Haag is in veel opzichten een superdiverse stad. Er is sprake van een waaier aan kleuren, culturen, identiteiten en overtuigingen.  Meer dan de helft van de inwoners bestaat uit mensen met een bi-culturele achtergrond en kent door de grote culturele verschillen (ook binnen dezelfde etniciteit of cultuur) een eigen spanningsboog ten aanzien van seksuele diversiteit. Aan de acceptatie van seksuele diversiteit binnen de migrantengroepen wordt door de overheid groot belang gehecht.
Met de stedelijke kick-off ‘Seksuele Diversiteit in Bi-Culturele Kringen’ is in december 2015 het Haags Platform Seksuele Diversiteit (HPSD) van start gegaan. Het HPSD wil uitdragen dat seksuele diversiteit een wezenlijk en volwaardig onderdeel vormt van de (culturele) rijkdom van de stad Den Haag. Daarvoor zet het HPSD in op een brede ondersteuning voor het bevorderen van de emancipatie van bi-culturele LHBT’s in alle wijken en buurten van de stad. LHBT’s moeten zich overal in de stad veilig kunnen voelen en volop kunnen meedoen.
Het HPSD richt zich op het bevorderen van concrete activiteiten die voorzien in de behoefte van bi-culturele LHBT’s in de verschillende stadsdelen. In dat verband fungeert het HPSD onder meer als klankbordgroep voor de Netwerker seksuele diversiteit die sinds 2014 door de gemeente bij COC Haaglanden is aangesteld. Deze functie wordt op dit moment ingevuld door Raisa Sambo. Zij is bereikbaar via raisa@cochaaglanden.nl. Zie ook de informatie over Raisa op deze pagina.
In het HPSD wordt thans door de volgende organisaties deelgenomen:

E-mail: platformhpsd@gmail.com