Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Perry

Mijn naam is Perry, geboren in 1970 en al sinds 1997 samen met mijn man Leo. Ik ben opgegroeid in de mooie stad Middelburg. Mijn familie is redelijk traditioneel maar zonder religieuze achtergrond, niet conservatief maar ook niet erg liberaal of progressief. Mijn jeugd was beschermd en veilig, eigenlijk zo als het hoort dus. Toen ik tijdens mijn puberteit ontdekte dat ik op jongens viel vergde de zelfacceptatie een tijdje maar dat was niet eens het moeilijkst. Hetgeen mij in de kast hield was het gevoel dat ik niet in de “heteroseksuele meerderheid” kon opgaan en dat er niet openlijk en normaal werd gesproken over homoseksualiteit.

Identiteitsontwikkeling gaat voor iedereen met horten en stoten maar je bent pas jezelf als je ook anderen durft te laten zien wie je bent. Mijn familie en omgeving heeft me nooit negatief bejegend om wie ik ben, ik gun dat iedereen. Niemand hoeft zich voor zijn of haar “bestaan” te schamen of te verontschuldigen. Niemand zou anderen op enige manier moeten belemmeren om zich te uiten wie hij of zij is, zolang anderen daarbij niet worden benadeeld. Dat is de kern van hetgeen ik de leerlingen op middelbare scholen wil bijbrengen, respect voor elkaars identiteit en trots zijn dat je jezelf durft te zijn.

Terug naar “Wie zijn wij”

perrygroot