Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Michiel

Ik ben geboren op 14 oktober 1976 en heb gedurende de eerste 25 jaar van mijn leven op 5 verschillende plaatsen in Nederland gewoond. Sinds het afronden van mijn studie economie in 2001 woon ik in Den Haag. Den Haag is helemaal mijn thuis geworden. Inmiddels woon ik sinds 8 jaar samen met mijn vriend en zijn we 10 jaar bij elkaar. In het dagelijks leven werk ik als HR-manager bij PwC, een organisatie van accountants, belastingadviseurs en consultants.

Ik ben om 2 redenen voorlichting gaan geven. Allereerst omdat ik zelf vroeger geen voorlichting heb gehad en ik denk dat ik bepaalde gevoelens toch wat beter had weten te plaatsen als voorlichting deel had uitgemaakt van mijn lessenpakket. Daarnaast snap ik eigenlijk steeds minder waarom mensen moeite hebben met homoseksualiteit. Het gaat om 2 mensen die elkaar leuk vinden. Wat is dan het probleem voor een ander?! Om dit bespreekbaar te maken, vind ik het geweldig om met tieners in gesprek te gaan.

Een voorlichting is voor mij echt geslaagd als we eigenlijk geen werkvormen meer nodig hebben, maar we een open gesprek hebben met de leerlingen met over en weer respect voor elkaars mening. Ons idee is: iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Een memorabel moment voor mij is de hele stoere leerling die in de les openlijk toegaf homo’s te pesten maar nu door het gesprek met ons zich eigenlijk afvroeg waarom hij dat doet. Het feit dat hij zo open was en hardop nadenkt over zijn gedrag maakt dat ik denk dat onze voorlichtingen een bijdrage leveren aan een open klimaat.

Terug naar “Wie zijn wij”

michielgroot