Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Extra huisregels tijdens Corona

Conform de aanwijzingen van het RIVM zijn kleine bijeenkomsten in ons pand weer voorzichtig toegestaan onder strikte voorwaarden.

VERGADEREN
Voorlopig doen wij dat alleen op woensdag en donderdag.
We hebben acht mogelijkheden per week:

 • Woensdag van 19:00 tot 20:30 uur in de Capelzaal met maximaal 12 personen
 • Woensdag van 19:00 tot 20:30 uur in de Lutje Schipholtkamer met maximaal 3 personen
 • Woensdag van 20:30 tot 22:00 uur in de Capelzaal met maximaal 12 personen
 • Woensdag van 20:30 tot 22:00 uur in de Lutje Schipholtkamer met maximaal 3 personen
 • Donderdag van 19:00 tot 20:30 uur in de Capelzaal met maximaal 12 personen
 • Donderdag van 19:00 tot 20:30 uur in de Lutje Schipholtkamer met maximaal 3 personen
 • Donderdag van 20:30 tot 22:00 uur in de Capelzaal met maximaal 12 personen
 • Donderdag van 20:30 tot 22:00 uur in de Lutje Schipholtkamer met maximaal 3 personen

Mocht je meer tijd nodig hebben, dan kan dat in overleg.

Reserveren van het overleg is verplicht via agenda@cochaaglanden.nl
Je kan zelf de beschikbaarheid controleren op www.cochaaglanden.nl/data

KANTOOR
Het aantal werkplekken op kantoor is maximaal 4

MAATSCHAPPELIJK WERK
Het maatschappelijk werk mag maximaal 1 cliënt ontvangen op de kamer. Eventuele groepssessies mogen vanwege de privacy alleen in de Capelzaal plaatsvinden, met een maximum van 12 personen inclusief de maatschappelijk werker.

CAFÉ
Het café gaat weer open op woensdag en donderdag van 16:00 tot 21:00 uur. Alle aanwezigen in het café moeten worden geregistreerd en moeten zitten. Er zijn formulieren aanwezig.

TERRAS
Het terras gaat weer open op woensdag en donderdag van 16:00 tot 21:00 uur. Hiervoor is geen registratie nodig, maar moet wel iedereen zitten.

EETCAFÉ
Het eetcafé wordt bemand door tenminste 2 vrijwilligers (keuken, bar en terras). Reserveren is verplicht via www.cochaaglanden.nl/reservering-eetcafe.

OVERIGE ACTIVITEITEN
De activiteiten van de werkgroepen mogen worden hervat op iedere dag en dienen aangemeld te worden via agenda@cochaaglanden.nl. De coördinator treedt (op andere dagen dan woensdag en donderdag) op als beheerder en dient als handhaver van de opgestelde regels.

EXTERNE ORGANISATIES
Ook deze kunnen hun bijeenkomsten weer organiseren. Een uitzondering hierop zijn de koren, die moeten nog even wachten.

TRIAGE
Voor alle bijeenkomsten, behalve voor het terras, gelden de volgende regels:

 • Bij binnenkomst word je gecontroleerd op en ondervraagd over jouw gezondheid
 • Er wordt gevraagd om je handen te wassen of te desinfecteren
 • Je moet jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer opgeven en deze worden maximaal twee maanden bewaard en op verzoek uitsluitend ter beschikken gesteld aan de GGD.
 • Wij verzoeken je om jouw tafel en de stoelleuningen na afloop van het overleg te desinfecteren.

In het pand is een verplichte looproute: naar boven via de lift (maximaal met 2 personen) en weer terug via de trap.

De bartender komt graag de drankjes brengen. Je kan deze bestellen via toestel 01.

In het algemeen staat voorop, dat het afstandscriterium van 1,5m tussen personen te allen tijde wordt gehandhaafd en dat alle versoepelingen op elk moment kunnen worden ingetrokken, als de volksgezondheid opnieuw in gevaar dreigt te komen.

Het café sluit om 21:00 uur.