Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Zuid-Holland ondertekent eerste Regenboog stembusakkoord

Den Haag – 16 maart 2019: Iets voor half acht stromen de eerste politici het COC Café aan de Scheveningseveer in Den Haag binnen. Zij komen het allereerste Regenboog Stembusakkoord van Nederland ondertekenen. Lijsttrekkers, roze kandidaten, een paar bezoekers van het COC en de initiatiefnemers van het akkoord vormen voor een mooi gezelschap.

Achterin het COC-pand staan hoge tafels met daaroverheen een regenboogvlag. Daarop liggen drie exemplaren van het Regenboog Stembusakkoord, want: “Er zijn drie COC’s in Zuid-Holland en die willen alle drie een akkoord mee naar huis nemen,” aldus Ingmar van Bloois, secretaris van COC Rotterdam Rijnmond die het welkomstwoord houdt.

COC Haaglanden, COC Leiden en COC Rotterdam Rijnmond zijn ontzettend trots op het resultaat; wat begon met het idee eens samen te werken leidde tot een groot debat en nu een breed gedragen stembusakkoord, ondertekend door VVD, D66, CDA, Partij van de Arbeid, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Code Oranje.

De politici ondertekenen een voor een de drie akkoorden en zij leggen na het zetten van de handtekening uit waarom zij dit zo belangrijk vinden. “Het is tijd voor concreet beleid en actie vanuit de Provincie” springt vooral naar voren. Van links tot rechts zijn de aanwezigen het erover eens dat de Provincie Zuid-Holland meer kan doen voor LHBTI’s (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksepersonen) dan sommige mensen in eerste instantie denken. De Provincie moet als wetgever en werkgever inclusie vooropzetten.

Na de fotosessie nodigen de drie COC’s iedereen uit voor de borrel, want een resultaat als dit moet gevierd worden. Het is de feestelijke afsluiting van een mooie samenwerking en het smaakt naar meer. Zuid-Holland is de eerste provincie waar een Regenboog Stembusakkoord is ondertekend.

Na de fotosessie nodigen de drie COC’s iedereen uit voor de borrel, want een resultaat als dit moet gevierd worden. Het is de feestelijke afsluiting van een mooie samenwerking en het smaakt naar meer. Zuid-Holland is de eerste provincie waar een Regenboog Stembusakkoord is ondertekend.

Zie Regenboog Stembusakkoord

Gepubliceerd:
17 maart 2019
Categorie:
Algemeen
Tags: