Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Wil jij de positie van roze ouderen verbeteren?

Wij zijn voor de zojuist gestarte werkgroep Ouderen op zoek naar vier enthousiaste en gedreven vrijwilligers die zich samen met de coördinator Ouderenbeleid willen inzetten voor één of enkele van de volgende taken om de positie en vragen van LHBT-ouderen te ondersteunen en zo mogelijk te verbeteren:

  1. trainen van ouderenadviseurs en LHBT-ouderenambassadeurs
  2. mede organiseren van bijeenkomsten voor verzorgend personeel en management
  3. mede opzetten van een bewustwordingsprogramma voor eerstelijnshulpverleners
  4. benaderen van zorginstellingen en thuiszorgorganisaties ten behoeve van de Roze Loper/Roze Deurmat
  5. mede organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst, bijvoorbeeld een symposium
  6. mede aanleggen en onderhouden van een netwerk
  7. deelnemen aan het ouderenwerkgroepoverleg e.d.
  8. mede opzetten van gerichte reclame- en wervingscampagne voor de diverse doelgroepen LHBT-ouderen
  9. sparren met organisaties en personen die behoefte hebben aan een sparringpartner

Het is belangrijk, dat je affiniteit hebt met (jonge) ouderen (zestigplussers).

Heb je interesse, neem dan contact op met de secretaris van COC Haaglanden, Deborah Landman, email: secretaris@cochaaglanden.nl

Overige informatie

Activiteiten

Advies en ondersteuning, Bestuur en organisatie, Communicatie

Doelgroep
Nee, geen bijzondere doelgroep, Ouderen

Benodigde vaardigheden
(Be)denken, Communiceren en coachen, Organiseren, Samenwerken

Minimaal opleidingsniveau
MBO

Duur klus
Tijdelijk

Wat krijg je er voor terug
Je leert veel nieuwe mensen kennen.
Je draagt bij aan de verbetering van de positie van oudere LHBT-ers.

Gepubliceerd:
1 september 2015
Categorie:
Algemeen, homepage, Vacatures, zilver
Tags: