Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Wassenaar gaat LHBTI-beleid oppakken

Roze Raadsdebat in Wassenaar

Gemeenteraadsleden van Wassenaar willen komende jaren echt werk maken van lokaal LHBTI-beleid. Eerdere plannen worden uit de la gehaald, want daar was de laatste jaren te weinig mee gedaan. Ook willen de raadsleden kijken of ze in aanmerking kunnen komen voor de Regenboogsteden regeling vanuit het rijk en in contact blijven met het COC. Zo klonk het tijdens het Roze Raadsdebat op 11 maart.

COC Haaglanden en DWH organiseren de Roze Raadsdebatten in de negen Haaglanden-gemeenten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. In deze debatten gaan politici met elkaar en met inwoners in gesprek over thema’s die voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen. biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s) belangrijk zijn.

In Wassenaar debatteren zeven partijen in het gezellig drukke Herberg ‘t Hoekje.

Bij de start is er een discussie over hoe erg de thema’s in Wassenaar leven: Pieter Kolff (GroenLinks) merkt op: “Ik zit nu vier jaar in de raad en het is nog nooit ter sprake gekomen”. Hubert Schokker (CDA) wil een klimaat waarin seksuele en genderdiversiteit overal geaccepteerd is: “Je moet kijken wat er nodig is en hoe de gemeente kan bijdragen”. Laurens van Doeveren (VVD) wil optreden bij problemen: “Iedereen moet zich overal veilig voelen”.  Inge Zweerts de Jong, Lokaal Wassenaar en Wethouder emancipatie: “Het mag niet zo zijn dat mensen die anders zijn minder aandacht krijgen”. Aangaande veiligheid voegt ze toe dat er twee meldingen bij haar bekend zijn, die beide over de werk-situatie gaan.

Sportklimaat
Over een veilig sportklimaat en een proactieve rol van de gemeente om vinger aan de pols te houden bij scholen aangaande veiligheid voor LHBTI’s is iedereen het eens. Debora Sutherland merkt op dat scholen een effectief anti-pest beleid hebben, maar mogelijk meer expertise nodig hebben specifiek voor LHBTI’s. Kolff van GroenLinks wil een veilig sportklimaat hoog op de agenda zetten en in contact treden met de sportcentra in Wassenaar.

Roze ouderen
De stelling over het stimuleren van ontmoetingsmogelijkheden voor roze ouderen levert meer discussie op. Sutherland (D66): “Het sluit aan op het plan van een paar jaar terug, maar ik hoop dat er voldoende behoefte is. Volgens zorginstellingen speelt het niet, al wordt er bij de in-take ook niet naar gevraagd.” Ook Inge Bunte (PvdA) heeft twijfel: “Ik denk dat het een stap te ver is. Ouderen zitten vaak in de kast, als je morgen begint, denk ik niet dat het een succes wordt.”. De zaal reageert: “Ik kom in Voorburg en Delft en daar werken deze initiatieven goed, ik mis dat in Wassenaar.” en “In Delft heeft het ook even geduurd, het is vaak een kwestie van lange adem, maar het is erg belangrijk dat roze ouderen een netwerk kunnen opbouwen.”. Hans Mulder (Hart voor Wassenaar) vindt het geen rol voor de gemeente: “Ik denk dit prima vanuit het COC en de zorginstellingen zelf georganiseerd kan worden.”

Breed pakket
Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat er in 2011 een voorstel raadsbreed is aangenomen waar een breed pakket aan zaken in was opgenomen: Roze loper voor zorginstellingen, voorlichting op scholen et cetera. “Daar is niets mee gebeurd!” . Schokker (CDA) reageert: “Laten we dat actief de komende periode gaan oppakken”.

Regenboogdorp
De Regenboogstedenregeling vanuit het rijk is bedoeld om lokaal LHBTI-beleid financieel te ondersteunen. Wanneer deze aan de orde komt vertelt Zweerts de Jong (Lokaal Wassenaar): “Ik ga opvragen waarom we nog niet meedoen. Misschien is Wassenaar te klein? Ik ben de laatste die subsidie laat liggen!”. Kolff (GroenLinks) voegt toe: “Iedereen heeft sympathie, maar geld zou niet de drijfveer moeten zijn om iets aan LHBTI-beleid te doen”. Bunte van de PvdA vindt deelname aan zo’n regeling een goede stok achter de deur en ook Van Doeveren (VVD) wil helpen om Wassenaar een Regenboogdorp te maken.

Over twee jaar
Aan het einde wordt de vraag gesteld waar we de politici aangaande LHBTI-beleid op kunnen afrekenen over vier jaar. Mulder (Hart voor Wassenaar) grijpt terug naar het vorige onderwerp: “Dat we ook een regenbooggemeente zijn.” en Schokker van het CDA: “Afrekenen of er daadwerkelijk iets is gebeurd!”.  Kolff (GroenLinks) voegt toe dat hij over twee jaar weer wil meten, iets waar D66 en Lokaal Wassenaar zich bij aansluiten: “We zien het COC over twee jaar graag opnieuw voor een gesprek in ‘t Hoekje”.

Gepubliceerd:
19 maart 2018
Categorie:
Algemeen, Politiek, Politiek, politiek en buitenland
Tags: