Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Versterking gezocht!

Beste belangstellende van de Zilveruitjes,
Nu vraagt de werkgroep een keer aandacht voor zichzelf. Wij zoeken versterking. De werkgroep Zilver (50+) ziet het als zijn taak om Zilveruitjes te organiseren en voor de belangen en verlangens van de roze ouderen op te komen. Met name aan het behartigen van de belangen zijn we de laatste tijd niet toe gekomen, maar daar kun je ons mee helpen.

Het betreft zaken als: Hoe gaat het met roze ouderen in de woonzorgcentra en de medische zorg? Hoe blijven roze ouderen onder de mensen? Naast een bezoek aan onze (succesvolle) Zilveruitjes hebben mensen ook zin in andersoortige contacten, bijvoorbeeld, bezoek bij iemand thuis, enz. Wij denken bijvoorbeeld aan contacten met maatjes- of bezoekprojecten of contacten met woonzorgcentra en verpleeghuizen.

Heb je ideeën hoe we hier vorm aan kunnen geven of wil je je hier voor inzetten? Neem contact met ons op en help ons Haaglanden een plek te laten zijn waar het goed leven is, óók voor roze ouderen en stuur een berichtje naar zilver@cochaaglanden.nl.

Namens de werkgroep,
Jan en Wim

Gepubliceerd:
7 maart 2014
Categorie:
Algemeen, zilver
Tags:
,