Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Roze Notaris spreekuur in COC’s Haaglanden en Leiden

Vanaf midden juni gaat in de COC’s Haaglanden en Leiden een juridisch spreekuur van start. Voor vragen en advies op het gebied van het familie- en erfrecht kan men 1 x in de 2 weken op een  donderdag- of vrijdagavond terecht in de COC’s. Een bespreking heeft een duur van ongeveer 30  minuten en er zijn geen kosten aan verbonden.

Het spreekuur wordt gehouden door mevrouw mr. A. Tegelaar. Zij is verbonden aan De Roze Notaris  in Wassenaar. Voor meer informatie kan de website bezocht worden: www.derozenotaris.nl.

De roze notaris is onlangs gelanceerd met als doel om informatie te verschaffen over de juridische en  praktische kant van het vormgeven van een roze gezin. Uit de praktijk is gebleken dat hier behoefte aan is. Verder wil De Roze Notaris een lage drempel vormen voor juridisch advies op het gebied van  het familie- en erfrecht voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en  transgenders.

Akycha Tegelaar heeft 15 jaar werkervaring in het Notariaat als jurist waarbij zij zich heeft  gespecialiseerd in het familie- en erfrecht. Zij is verbonden aan notariskantoor Geurts & Partners te  Wassenaar. Verder is zij lid van de werkgroep Rainbow Families Haaglanden Leiden. De werkgroep  organiseert themabijeenkomsten waarbij zij de mogelijkheid biedt aan mensen om elkaar te  ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Akycha heeft samen met haar vrouw twee zonen.

Gepubliceerd:
29 mei 2015
Categorie:
Algemeen, homepage
Tags: