Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2014: afschaffing weigerambtenaar
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Regenboogbeleid is blijvertje in Leidschendam-Voorburg

Roze raadsdebat in Leidschendam-Voorburg

Ook als de subsidie voor het project Regenboogsteden wegvalt, zullen de activiteiten die zich richten op homoseksuele mannen, lesbische vrouwen. biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s) doorgaan. Dat blijkt tijdens het Roze Raadsdebat op 26 februari.

‘Het beleid dat we nu voeren, zullen we continueren als de PvdA weer in het college komt’, zegt Matthijs Willemse-Jacobson, kandidaat voor de PvdA. Frank Rozenberg, kandidaat voor GBLV/Gemeentebelangen leest een lijstje voornemens voor, mocht de GBLV ook de komende vier jaar in het college vertegenwoordigd zijn. Eén van de speerpunten is ‘LHBTI-budget handhaven op het huidige niveau’. Floor Kist van GroenLinks en wethouder van Leidschendam-Voorburg: ‘We leggen er nu al geld bij en dat zullen we blijven doen.’

LHBTI-beleid
Er valt niet veel te bevechten op het Roze Raadsdebat dat plaatsvindt op 26 februari in Wijkcentrum Oranjehoek van Woej in Voorburg. COC Haaglanden en DWH organiseren de Roze Raadsdebatten in de negen Haaglanden-gemeenten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. In deze debatten gaan politici met elkaar en met inwoners in gesprek over thema’s die voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen. biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s) belangrijk zijn. Aan het panel nemen naast Willemse-Jacobson, Rozenberg en Kist deel de kandidaten Sabrina van den Heuvel namens de VVD, Jacco van Maldegem van D66 en Jan-Willem Rouwendal, raadslid en lijsttrekker van de ChristenUnie-SGP. Continuering van het LHBTI-budget zullen ook zij waarschijnlijk niet in gevaar brengen. Ook de VVD wil het beleid voortzetten, en heeft er geld voor over. D66 heeft de intentie zeker, ‘maar over het geld praten we na de verkiezingen’, zegt Van Maldegem. Ook Rouwendal houdt zich op de vlakte wat financiering betreft: ‘Besturen is keuzes maken, daar lopen we niet op vooruit.’

Iedereen zichtbaar
Leidschendam-Voorburg heeft op veel gebieden al lang een goed LHBTI-beleid, blijkt tijdens het gesprek. Gelijkgestemden kunnen elkaar ontmoeten bij bijvoorbeeld Woej , er wordt samengewerkt met de John Blankenstein Foundation om het sporten aantrekkelijker te maken voor LHBTI’s, de gemeente steunt initiatieven als Paarse Vrijdag en Coming Out Day, en wanneer ‘roze’ ouderen bij elkaar in de buurt willen wonen, bijvoorbeeld in een hofje, dan is daar zeker ruimte voor. Alleen over de vraag in hoeverre ‘inclusief beleid’ en ‘doelgroepenbeleid’ samen kunnen gaan, is er verschil van inzicht. ‘De gemeentelijke organisatie is nogal verkokerd’, zegt Van den Heuvel. ‘Als één ambtenaar het LHBTI-beleid specifiek als taak heeft, bereikt het niet alle beleidsterreinen. Ik vind dat alle ambtenaren het tussen de oren moeten hebben.’ Willemse-Jacobson: ‘Als er iemand expliciet verantwoordelijk is, ziet hij erop toe dat het ook gebeurt. Als er drempels zijn, moeten die worden weggenomen.’ In de laatste vragenronde benadrukken de kandidaten dat Leidschendam-Voorburg een gemeente is en moet blijven voor iedereen. Van Maldegem: ‘En dat betekent dat iedereen zichtbaar mag zijn.’

Gepubliceerd:
28 februari 2018
Categorie:
Algemeen, Politiek, Politiek, politiek en buitenland
Tags: