Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Pijnacker-Nootdorp wil dialoog met COC Haaglanden

Roze raadsdebat in Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp zoekt voor haar LHBTI-beleid aansluiting bij de andere Regenbooggemeenten in de regio en wil komende vier jaar in contact blijven met COC Haaglanden. Het gaat al best goed in de gemeente, maar de partijen zien kansen voor verbeteringen in bijvoorbeeld de sport en ontvangen graag signalen van inwoners.

Op het Roze Raadsdebat dat op 7 maart plaatsvindt in Buurt & Zo in Pijnacker-Nootdorp, gaan negen partijen met elkaar in debat onder leiding van Erwin Angad-Gaur. Het begint met enkele korte ja/nee stellingen om de deelnemers en het publiek op te warmen. “Ken je een transgender?” De verdeling blijkt fiftyfifty te zijn. Ook blijkt een groot gedeelte van de aanwezigen op school nooit voorlichting te hebben gehad over homoseksualiteit en moet een meerderheid bekennen het woord “HOMO!” toch ook wel eens als scheldwoord te hebben gebruikt. De toon is gezet.

Mannenontmoetingsplek
Bij één van de stellingen komt de mannenontmoetingsplek in Ruyven-Noord ter sprake, vaak een “hoofdpijndossier” genoemd. Hoewel de stelling over het waarborgen van de veiligheid van de gebruikers gaat, barst meteen een heftige discussie los:

Frank van Kuppeveld van het CDA: “Zo’n MOP zou er niet moeten zijn. Je kan toch ook elkaar in een café ontmoeten?” Marieke van Bijnen van Progressief Pijnacker-Nootdorp gaat er tegenin: “Als je geen overlast veroorzaakt mag het in de openbare ruimte, dus moet zo’n plek er ook kunnen zijn. En de gemeente moet dan inderdaad de veiligheid waarborgen”. Ilona Jense van de VVD vindt het onvoorstelbaar dat een MOP nog nodig is maar voegt toe: “Als die er dan toch is, dan wel extra inzet van de gemeente om de veiligheid te waarborgen”, en daar sluit ook het CDA zich bij aan.

Symboolpolitiek
Veel gemeenten hebben een regenboogzebrapad om de zichtbaarheid van LHBTI’s te bevorderen, maar Pijnacker-Nootdorp nog niet. Zou die er niet moeten komen? De partijen zijn verdeeld.

Hanneke van de Gevel van Eerlijk Alternatief: “Het is een beetje symboolpolitiek, maar ik word er wel vrolijk van! Een goed aanknopingspunt om het onderwerp te benoemen wanneer je er met je kind overheen loopt.” Peter Hennevanger van D66 staat niet zo te springen: “Moeten we hier geld in steken? Wat speelt er echt aangaande LHBTI? De gemeente is ervoor om problemen op te lossen.”

Regenboogstad
De Regenboogstedenregeling is een subsidie vanuit het rijk om LHBTI-beleid op lokaal niveau te stimuleren. Hoewel Pijnacker-Nootdorp nu nog geen gebruik maakt van de regeling, is er consensus bij de partijen over het aansluiten bij de Regenbooggemeenten in de omgeving.

Carla van Viegen van de Partij voor de Dieren is hier een groot voorstander van: “Ik ga dit zeker komende raadsperiode voor elkaar proberen te krijgen.” Ook Bernard Minderhoud van Gemeentebelangen wil graag meedoen met zo’n regeling vanuit het rijk: “Bij sportverenigingen en onder ouderen is het nog helemaal niet zo geaccepteerd, daar kan aansluiten bij de Regenboogsteden bij helpen”. Rob van der Welle van ChristenUnie-SGP: “Het gaat al best goed, daarom is het belangrijk dat we meedoen omdat het nodig is, niet omdat het leuk is.” Van Kuppeveld (CDA) wil samen met de raad en het COC kijken wat er nodig is en voor die dingen geld beschikbaar stellen.

LHBTI–sensitiviteit
Op de vraag of de gemeente voorwaarden zou moeten stellen aan subsidie voor bijvoorbeeld sport- en scoutingverenigingen om zo seksuele en genderdiversiteit onder de aandacht te brengen binnen deze organisaties zijn de partijen eensgezind afwijzend:

Van Bijnen (Progressief Pijnacker-Nootdorp): “We willen het debat organiseren, geen dwingende subsidievoorwaarden opleggen”. Hennevanger van D66 is het daarmee eens: “Ik ben ervan overtuigd dat dwang niet nodig is. Ik denk dat de Sportraad hier bijvoorbeeld zeker voor open staat. Ik roep het COC dan ook op om met de Sportraad in gesprek te gaan.” Minderhoud (Gemeentebelangen) ziet wel een taak voor de gemeente: “Een veilig sportklimaat is de taak van de gemeente en daar hoort LHBTI ook bij”. Jense van de VVD pakt het meteen praktisch aan: “Ik ben bereid een lijntje te trekken met de Sportraad”

Afrekenen
Van Viegen (Partij voor de Dieren) gaat zich voor de belangen van LHBTI+ inzetten: “Het gaat niet om het recht van sterkste, maar om het belang van de zwakste”. D66 en VVD willen de dialoog met COC Haaglanden aangaan en de komende vier jaar in contact blijven. Ook Geurt Visser (Lokaal-LPN) is enthousiast: “We willen graag input van inwoners en maatschappelijke organisaties en zullen voorstellen voor verbetering van het LHBTI- beleid van harte ondersteunen”

Gepubliceerd:
9 maart 2018
Categorie:
Algemeen, Politiek
Tags: