Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

De Vereniging van alle kanten belicht

De Algemene Ledenvergadering van 13 december 2017

Op de agenda van deze ALV stonden met name de jaarplannen voor 2018 van de werkgroepen en de begroting voor het nieuwe jaar. Al met al aardig wat plannen die met elkaar een idee geven van het vele dat er binnen de organisatie gebeurt!

De leden die naar een ALV komen zijn op z’n minst belangstellend en meestal wel aangehaakt bij één of meerdere activiteiten. Hoe mooi is het om te zien dat de mate van betrokkenheid groot is. Van vragen over het café tot de zorg voor vrijwilligers, van Verklaringen Omtrent Gedrag tot het financiële huishoudboekje… overal is aandacht voor.

Mooi om te zien hoe er aandacht is voor de diverse doelgroepen. Mooi om te zien hoeveel plannen en ideeën er nog zijn. De uitnodiging om mee te helpen aan het verder bouwen aan COC Haaglanden en wensen uit te doen komen, staat.

Met een tweede termijn voor Sandra Khouw en de benoeming van Paul van der Kraan als secretaris, gaat het bestuur in de huidige samenstelling verder. Met het uitgesproken vertrouwen van de leden dat het werk serieus en zorgvuldig wordt gedaan. Hoe mooi!

Gepubliceerd:
14 december 2017
Categorie:
Algemeen, homepage
Tags: