Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Hulpverlening

Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden

Op dit moment werken er bij COC Haaglanden drie maatschappelijk werkers: Marianne Steijnis, Fayaaz Joemmanbaks en Ineke Heesterbeek.

Gespecialiseerd Maatschappelijk werk biedt meer dan Psychosociale Hulpverlening alleen.

Het werkterrein van het GMW COC Haaglanden omvat meerdere gebieden:

  • Informatie & Consultatie voor beroepsgroepen zoals onderwijs, justitie, maatschappelijke organisaties, vertrouwenspersonen, welzijn, geestelijk leiders, artsen en de gezondheidszorg.
  • Deskundigheidsbevordering homospecifieke hulpverlening binnen het domein van welzijn, geestelijke gezondheidszorg en onderwijs in de vorm van trainingen, workshops, lezingen en gastlessen.
  • Psychosociale Hulpverlening voor jongeren en volwassenen die vragen of problemen ondervinden rondom homoseksualiteit, lesbische gevoelens, biseksualiteit of rond gender beleving. Vragen kunnen gaan over acceptatieproblemen, coming out, coming in, cultuur&religie, discriminatie, (angst voor) uitsluiting of geweld, kinderwens, relatie, homoseksualiteit binnen een heterorelatie enz.  Ook partners, ouders van homoseksuele kinderen of kinderen van homoseksuele ouders zijn welkom voor gesprek.
  • Er wordt kortdurende hulpverlening geboden in de vorm van individuele-, relatie en groepsgesprekken.
  • U kunt ook anoniem contact opnemen met het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden via e-mail of telefoon. Indien u geen persoonsgegevens wilt geven, kunt u dit aan de maatschappelijk werker melden.
  • Het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden is gebonden aan regels en wetgeving inzake privacy en vertrouwelijkheid en heeft geheimhoudingsplicht. De individuele- en relatiegesprekken zijn kosteloos. Voor groepen kan een geringe bijdrage worden gevraagd.
  • Het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden biedt geen materiële en financiële hulpverlening. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Algemeen Maatschappelijk Werk in uw wijk.
  • Het Gespecialiseerd Maatschappelijk werk COC Haaglanden werkt samen met de opvangvoorzieningen binnen de Regio Haaglanden voor (allochtone) jongeren en volwassenen.

Openingstijden

U kunt op donderdag van 10.00 tot 18.00 uur op afspraak bij ons terecht.
Telefoon: 070 – 3644888
E-mail: mw@cochaaglanden.nl

Adres
Maatschappelijk Werk COC Haaglanden
Scheveningseveer 7
2514 HB Den Haag

De Maatschappelijk werker

Marianne Steijnis (1972)
Marianne is begin 2014 binnen COC Haaglanden aan de slag gegaan als maatschappelijk werker. Zij wil vooral de drempel verlagen voor mensen uit verschillende culturen en religies om te komen praten als zij dilemma’s ervaren rondom homo- of biseksuele gevoelens.  Want onzekerheid, geheimhouding, acceptatieproblemen, negatieve reacties, angst voor uitsluiting of geweld kunnen enorm veel impact hebben op het dagelijks leven en maatschappelijk functioneren.

Zij werkt sinds 2009 bij RotterdamV, kenniscenrum homo-emancipatie voor de stad Rotterdam, haar ervaring als homo en lesbisch specifiek hulpverlener aldaar brengt zij mee naar Den Haag.

Marianne heeft 12 jaar in de GGZ gewerkt als beeldend therapeut en maatschappelijk werker. Haar opleiding tot systeemtherapeut heeft bijgedragen aan haar wens om binnen de eigen doelgroep zich in te zetten omdat acceptatie van homoseksualiteit vooral gaat over wat er tussen mensen gebeurd en niet gezien mag worden als individueel probleem.

Fayaaz Joemmanbaks
Fayaaz werkt sinds 2017 voor COC Haaglanden. Hij is geboren in Paramaribo en op zijn 18e naar Nederland gekomen om te studeren. Hij heeft de opleiding psychologie gedaan en is op dit moment bezig met een onderzoeksmaster in de sociale- en gedragswetenschappen.

Sinds 2014 is hij actief geworden in het kader van mensenrechten, met name gericht op LHBTQI+ met een biculturele achtergrond. Aangezien hij zelf uit een Islamitisch gezin komt, vindt hij het bijzonder om in contact te treden met anderen waar hij zich in kan herkennen. In Suriname heeft hij die ruimte niet gehad.

“Het COC biedt daarvoor een stabiele basis om in contact te treden met anderen waardoor je mensen als jezelf steeds meer tegenkomt. Daarnaast is het uniek dat COC Haaglanden gespecialiseerd maatschappelijk werk aanbiedt en daarmee deskundigheidsbevordering op gang brengt.” Hij vindt het prettig dat hij hieraan zelf een steentje kan bijdragen binnen de organisatie.

“De weg tot zelfstandigheid wordt mede vorm gegeven door psychosociale ondersteuning. De heterogeniteit binnen deze groep maakt het werk uitdagender, maar geeft ook ruimte tot een breder referentiekader. Tot slot opent het COC deuren voor anderen om zich verder te kunnen ontwikkelen en wordt een diverse doelgroep bereikt die er baat bij heeft om gezien en gehoord te worden.”

Ineke Heesterbeek
Sinds 2005, dus al ruim 12 jaar, werkt Ineke als gespecialiseerd maatschappelijk werker. Naast het werk voor het COC Haaglanden, wat zij met veel plezier en betrokkenheid doet, heeft zij een eigen praktijk. Daar begeleidt ze onder andere mensen met een kinderwens, waaronder roze wensouders.

Als LBGTI kom je vaak specifieke problemen of situaties tegen. Of heb je vragen waar je met iemand zonder oordeel over wil praten. Daar wil Ineke graag een rol in spelen om een laagdrempelige plek te creëren om terecht te kunnen.